Arcona Capital je nezávisle řízený realitní fond působící v severní a střední Evropě. Naše síla spočívá v detailní znalosti místních trhů, jakož i dlouhodobých vztahů panujících v tomto regionu. Snažíme se zvyšovat hodnotu investičních příležitostí, stejně tak jako rozvoje nemovitostí. Naše služby zahrnují všechny aspekty fondového investování, správy majetku a jeho rozvoje, s důrazem na dlouhodobý a transparentní přístup ke všem přijatým spolupracím. Arcona Capital je v současné době odpovědná za majetek v hodnotě více než 400 milionů eur, sestávající z nemovitostí a finančních aktiv jak soukromých, tak i korporátních klientů z celkem 7 evropských zemí.