Společnost Arcona Property Fund uzavřela smlouvu o akvizici většiny majetku společnosti Secure Property Development & Investment (SPDI), která je kótována na trhu AIM v Londýně. Transakce zvyšuje hodnotu portfolia společnosti Arcona o 41,9 mil. EUR na 78 mil. EUR. Akvizice bude financována emisí 2,1 milionu nových akcií a převodem stávajícího seniorního dluhu ve výši 30 milionů EUR. Většina aktiv, směs skladů, kanceláří, obytných komplexů a developerských lokalit, se nachází v Rumunsku. Smlouva rozšiřuje geografický dosah portfolia společnosti Arcona, která se zatím zaměřovala na Českou republiku, Slovensko a Polsko.